Luật sư

Truong, Hong Tam Ngo

Luật sư Truong, Hong Tam Ngo

  • Số điện thoại: 0907868868
  • Email: tam.truong@tam-associates.vn
  • Kinh nghiệm: 9 years

Lĩnh vực hoạt động:

  • Hôn nhân & gia đình
  • Hình sự, Dân sự, Doanh nghiệp, Hành chính

Luật sư Trương Ngô Hồng Tâm có hơn 09 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý ở nhiều lĩnh vực khác nhau: Hồn nhân gia đình. Đầu tư. Quốc tế, Hành chính. Đất đai, Lao động. Tài chính- ngân hàng. Trong suốt quá trình hoạt động trong lĩnh vực pháp lý, luật sư Trương Ngô Hồng Tâm đã gây dựng cho mình thương hiệu riêng và sự uy tín vững chắc đối với khách hàng cũng như luật sư đồng nghiệp, cơ quan nhà nước. Với bề dày kinh nghiệm, sự uy tin của luật sư Trương Ngô Hồng Tâm, khách hàng không chỉ nhận được sự tư vấn pháp luật theo yêu cầu mà còn được tư vấn các

Các luật sư thành viên khác