ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV HÃNG LUẬT
TƯỜNG TRƯƠNG XUÂN TÁM

LƯƠNG TÂM VÀ TRÁCH NHIỆM

Lương tâm là khái niệm thuộc phạm tù đạo đức. Mỗi người sinh ra, tính cánh, thế giới quan được hình thành dựa trên nền tảng giáo dục từ nhà trường, gia đình và xã hội. Khi cùng sống trong một cộng đồng, tuy tính cách, đạo đức không thể giống nhau, nhưng sâu thẳm trong tiềm thức của mỗi người trong mỗi cộng đồng đều có những nền tảng về “lương tâm” khác nhau. Trách nhiệm với khách hàng; Trách nhiệm với xã hội; Trách nhiệm với nghề và Trách nhiệm với bản thân.

TẬN TÂM VỚI CÔNG VIỆC

Nghề luật sư giống như nghề Bác sỹ, khách hàng chỉ đến luật sư khi họ đang lâm vào một tình trạng giống như người bệnh, họ phụ thuộc nhiều vào sự trợ giúp của luật sư. Do đó người luật sư phải là người thông hiểu pháp luật, hiểu sâu rộng tục lệ, bản sắc văn hoá dân tộc; vô tư không vụ lợi là thước đo lòng nhân ái, đạo đức

Tư vấn hợp đồng

CHI TIẾT

Tư vấn đầu tư

CHI TIẾT

Tài chính ngân hàng

CHI TIẾT

Giải quyết tranh chấp

CHI TIẾT

Tư vấn luật thuế

CHI TIẾT

Lao động việc làm

CHI TIẾT