Đội ngũ luật sư

Trương Xuân Tám
 • Số điện thoại: 0908960608
 • Email: tam.truong@tam-associates.vn
 • Kinh nghiệm: 20 năm
 • Lĩnh vực hành nghề:
  • Hôn nhân & gia đình, Hình sự, Dân sự, Doanh nghiệp, Hành chính
  • Bào chữa cho bị can, bị cáo tại Toà án
  • Bảo vệ quyền lợi hợp pháp, đại diện ủy quyền cho các tổ chức, các cá nhân tại Tòa án nhân dân các cấp và các cơ quan trọng tài, cơ quan nhà nước khác
  • Tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý, dịch vụ dịch thuật
Luật sư Thông tin Lĩnh vực hành nghề
Trương Xuân Tám
 • Trương Xuân Tám
 • Số điện thoại: 0908960608
 • Email: tam.truong@tam-associates.vn
 • Kinh nghiệm: 20 năm
 • Hôn nhân & gia đình, Hình sự, Dân sự, Doanh nghiệp, Hành chính
 • Bào chữa cho bị can, bị cáo tại Toà án
 • Bảo vệ quyền lợi hợp pháp, đại diện ủy quyền cho các tổ chức, các cá nhân tại Tòa án nhân dân các cấp và các cơ quan trọng tài, cơ quan nhà nước khác
 • Tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý, dịch vụ dịch thuật
Trương Ngô Hồng Tâm
 • Trương Ngô Hồng Tâm
 • Số điện thoại: 0907868868
 • Email: tam.truong@tam-associates.vn
 • Kinh nghiệm: 9 năm kinh nghiệm
 • Hôn nhân & gia đình
 • Hình sự, Dân sự, Doanh nghiệp, Hành chính